Aktivnosti

Pored izvoza Bosne i Hercegovine (BiH) , koji pokriva manje od 50 posto uvoza uz dvocifreni deficit računa, BiH je veoma ovisna o odabranim sektorima koji su dokazali sposobnost izvoza, a jedan od najvažnijih izvoznih sektora je upravo energetski sektor. Iako BiH koristi svoju komparativnu prednost u energetskom sektoru to je trenutno samo grebanje po površini. Elektroenergetski sektor može biti jedan od glavnih pokretača razvoja.

Glavni ciljevi USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (EIA) su pružanje pomoći BiH u privlačenju investicija i otvoranje novih radnih mjesta u sektoru energije. Putem ovog projekta, USAID radi na izmjenama i usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, kako bi se širom zemlje osigurala konzistentnost, transparentnost i ambijent povoljan za investicije. Ovaj projekat će kreirati i preporučiti zakonske mjere na svim nivoima vlasti koje će stimulisati investicije u nove elektrane, posebno u elektroenergetska postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju na bazi biomase, u za to pogodnim regionima zemlje. Projekat će također pomoći uspostavljanje maloprodajnog tržišta na kojem će potrošači električne energije moći da izaberu svoje snabdjevače. Projekat će raditi na unapređenju energetske efikasnosti među operatorima distributivnog sistema i snabdjevačima kako bi se smanjile emisije CO2, kao i troškovi energije. Više informacija o svakoj aktivnosti USAID EIA možete naći na meniju sa desne strane.