Aktivnosti

Biomasa

Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka iz poljoprivrede, šumarstva, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada. USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) se fokusira na korištenje otpada i ostataka iz šumarske, drvoprerađivačke industrije i poljoprivrede u svrhu proizvodnje električne i toplotne energije. Trenutno se proizvodnja i prodaja električne energije iz ovih resursa ne koristi dovoljno u Bosni i Hercegovini. Potencijal biomase za proizvodnju električne energije iz poljoprivrede, drvoprerađivačke i šumarstva može dostići iznos 7% od ukupne postojeće proizvodnje električne energije u zemlji. 

biomasa