Aktivnosti

Šta mi radimo

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) se fokusira na promociju korištenja biomase u poljoprivredi i drvo-prerađivačkoj industriji. USAID EIA radi na izradi kataloga kogenerativnih tehnologija dokazanih u praksi u EU i regiji i primjenljivih u Bosni i Hercegovini. Katalog će sadržavati tehno-ekonomsku analizu odabranih tehnologija i prateći softverski alat za ekonomsku i finansijsku analizu potencijalnih projekata. Softver će omogućiti zainteresovanom investitoru da unese ključne parametre projekta i utvrdi njihov uticaj na isplativost projekta. Katalog i softver će biti besplatni i dostupni na stranici USAID EIA projekta krajem 2016. godine.

Pored toga, USAID EIA će odabranim firmama u dva navedena sektora pružiti asistenciju da razviju idejna rješenja, provedu preliminarnu analizu izvodljivosti i pripreme dokumentaciju za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju kogenerativna postrojenja na biomasu.