Aktivnosti

Biomasa u drvno-prerađivačkoj industriji

Biomasa u drvno-prerađivačkom sektoru se dobiva iz slijedećih izvora: ogrijevno drvo, šumski ostaci, sitna granjevina, panjevina i ostaci iz drvno-prerađivačke industrije. Panjevina, sitna granjevina i drugi drvni ostaci ostaju u šumi poslije sječe i izrade šumskog drvnog sortimenta. Ovi ostaci su najveći izvor neiskorištenog potencijala drvne biomase.

U drvno-prerađivačkoj industriji postoje značajne količine drvnog ostatka od proizvodnje furnira, rezane građe i namještaja. Međutim, većina drvno-prerađivačkih firmi u BiH koriste drvne ostatke za zagrijavanje svojih prostorija i/ili za sušenje drveta. Ako ostane imalo drvnih ostataka, ona se prodaje firmama koje proizvode pelete i brikete. Ali umjesto korištenja ovih ostataka samo za zagrijavanje, ili za proizvodnju peleta i briketa, ostaci se mogu koristiti u kogenerativnim postrojenjima za proizvodnju električne energije i potrebne toplote za proces proizvodnje.