Aktivnosti

Biomasa u poljoprivredi

Biomasa u poljoprivredi obuhvata ostatke godišnjih usjeva (ostatke koji ostaju na polju poslije žetve), a sačinjeni su od različitih dijelova biljaka (stabljike, grane, listovi, pljeva i koštice). To su vrlo korisni izvori energije koji su za sada u BiH prilično zanemareni. Ovi ostaci se mogu koristiti za proizvodnju energije, a mogu se podijeliti na ostatke iz slijedećih kategorija:

1. Ostaci iz ratarstva:
-Ostaci nakon žetve ili povrtarstva

2. Ostaci iz stočarstva:
-Stajski otpad (đubriva)

3. Ostaci iz višegodišnjih zasada:
-Granjevina i ostali drvni ostaci nakon redovnog održavanja višegodišnjih zasada kao što su maslinici, voćnjaci, vinogradi

Procijenjeno je da se oko 1/3 ostataka od usjeva može koristiti za proizvodnju energije (toplotne i električne). Druge 2/3 ostataka od usjeva se koriste na stočnim farmama kao prostirka za stoku ili se ostavljaju na zemljištu kao đubrivo. Analiza stočnog otpada i otpada od usjeva pokazuje veliki neiskorišteni potencijal za proizvodnju energije; međutim, većina farmi je mala i nemaju na raspolaganju dovoljne količine biomase da bi se isplatila investicija u postrojenje na biomasu.