Aktivnosti

Tehnologije

Tehnologije kogeneracije (Combined Heat and Power – CHP) proizvode u isto vrijeme i električnu energiju i toplotu, time efikasno koristeći biomasu. Glavne tehnologije kogeneracije za poljoprivrednu i drvo-prerađivačku biomasu su:

  • Biogas iz đubriva

– Biogas je proizveden putem anaerobne digestije i koristi se u plinskim motorima za pokretanje generatora za proizvodnju električne energije. Toplina se proizvodi kroz rashlađivanje plinskog motora i generatora.

  • Gasifikacija sječke

– Gasifikacija sječke proizvodi mješavinu plinova (syngas) koji se može spaliti u plinskim motorima za pokretanje generatora za proizvodnju električne energije. Toplina se proizvodi kroz rashlađivanje plinskog motora i generatora.

  • Kogeneracijsko postrojenje na Rankinov ciklus

– Biomasa se pali u kotlu zagrijavajući vodu i pretvarajući je u paru koja pokreće turbinu i generator za proizvodnju električne energije.

  • Kogeneracijsko postrojenje na Organski Rankinov ciklus

– U sistemu na Organski Rankinov ciklus, druga tekućina se isparava umjesto vode i time pokreće turbinu.

Katalog energetskih tehnologija za proizvodnju električne i toplotne energije korištenjem biomase – 2. izdanje, možete pogledati ovdje