Aktivnosti

Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Obligacione šeme energetske efikasnosti (EEO šeme) su regulatorni mehanizmi koji podržavaju provođenje mjera energetske efikasnosti. Ovi mehanizmi zahtijevaju od obavezanih strana ispunjavanje kvantitativnih ciljeva ušteda energije kroz investiranje u mjere energetske efikasnosti kod svojih krajnjih kupaca. Mehanizam EEO šema definiše mjere energetske efikasnosti i aktivnosti koje se mogu implementirati u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva. Također, definiše procedure za nadzor, verifikaciju i izvještavanje o ostvarenim uštedama energije, kojima se potvrđuje da je do aktivnosti zaista i došlo. EEO šeme uglavnom se provode propisom koji sadrži kaznene odredbe za strane koje ne ispunjavaju obaveze.

Od 16. oktobra 2015. godine Direktiva o energetskoj efikasnosti (Direktiva 2012/27/EU) uvodi pravno obavezujuće mjere za zemlje Energetske zajednice, čija je članica Bosna i Hercegovina. Direktiva propisuje obaveze za povećanje energetske efikasnosti, uključujući pravnu obavezu za uspostavu Obligacionih šema energetske efikasnosti. Ovom Direktivom predviđeno je da implementacija Obligacione šeme počne od 1. januara 2017. godine o čemu sve Države članice trebaju obavijestiti Energetsku zajednicu. Do tada potrebno je uključiti sve potrebne odredbe u postojeće zakone ili donijeti nove zakone, kao i potrebne propise i procedure.

EEO šeme uglavnom obavezuju distributere i/ili snabdjevače energijom, kako električnom energijom i zemnim gasom, tako i distributere centralnog grijanja, lož-ulja i goriva, koji mogu biti uključeni u mehanizam. EEO šeme su uspostavljene s ciljem prevazilaženja poznatih prepreka u implementaciji mjera energetske efikasnosti većih razmjera, prvenstveno finansiranja, a pokazale su rezultate u mnogim zemljama kao odličan mehanizam za razvoj industrije energetske efikasnosti, otvaranje novih radnih mjesta, energetske sigurnosti i smanjenje štetnih emisija.

U pripremi EEO modela najvažnije je definisati ispravne ciljeve politike, koji opisuju ono što se mehanizmom namjerava postići. Ciljevi politike definišu ciljeve EEO šema na najvišem nivou: Oni trebaju biti jednostavni, jasni i usmjereni na postizanje ušteda energije, što je i primarna svrha EEO šema.