Aktivnosti

Šta mi radimo

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije pomaže sudionicima u energetskom sektoru u BiH na izradi modela Obligacionih šema energetske efikasnosti (EEO), koji će odgovarati situaciji u BiH i ustavnim nadležnostima na svim nivoima vlasti. Pomoć se odvija kroz EEO Radnu grupu, u čijem sastavu se nalaze svi relevantni predstavnici državnih i entitetskih ministarstava, institucija i regulatornih komisija. Proces razvoja modela Obligacionih šema će započeti definisanjem Ciljeva politike, koje će biti osnova za razvoj Okvira modela obligacionih šema za energetsku efikasnost. Nakon što se usaglase Ciljevi politike i Okvir modela EEO, USAID EIA će uraditi nacrte izvještaja o slijedećim pitanjima:

  • Sektori i vrste objekata koji će biti uključeni u EEO šeme, na osnovu analize ekonomskog potencijala mjera energetske efikasnosti.
  • Obavezne strane: vrsta snabdjevača energijom na kojeg se EEO šema odnosi (npr. snabdjevači sa određenim brojem klijenata, veliki potrošači i sl.) kako bi se izbjegao nepotreban teret za male snabdjevače energijom kojima nedostaju potrebni kapaciteti, sistemi, infrastruktura i mogućnosti da implementiraju obaveze.
  • Vrsta goriva: koja vrsta izvora energije (električna energija, zemni gas, LPG, lož ulje, daljinsko grijanje) će biti pokrivena EEO šemama.
  • Ciljane uštede za EEO šeme, uzimajući u obzir ukupne ciljeve energetske efikasnosti za BiH.
  • Odgovarajuće mjere energetske efikasnosti koje se mogu primijeniti za industrijuenergetske efikasnosti u BiH.
  • Proces monitoring i verifikacije kojim će se dokumentovati ušteda energije kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti.
  • Metodi provođenja obaveza EEO šema, kako bi se potvrdila njihova funkcionalnost i poštivanje pravila od strane svih obaveznih strana.