Aktivnosti

Gas

Gas u našu zemlju dolazi iz Rusije putem nekoliko hiljada kilometara dugog gasovoda koji prolazi kroz 3 države (Ukrajina, Mađarska i Srbija). Trenutno postoji samo jedna tačka ulaza u BiH i to je u mjestu Šepak kod Zvornika. Dužina cjelokupnog transportnog sistema u BiH iznosi 243 km, dok ukupna godišnja potrošnja prirodnog gasa na teritoriji BiH iznosi 185 ktoe. USAID projekt Investiranje u sektor energije (USAID EIA) proširio je svoje aktivnosti u sektor gasa od 2018. godine. Opšti cilj tehničke pomoći u sektoru gasa je rad na uklanjanju prepreka za investiranje u infrastrukturu sektora prirodnog gasa i davanje preporuka za uspostavljanje pravnog i regulatornog okvira za konkurentno tržište prirodnog gasa. U cilju postizanja ovog cilja, USAID EIA će razmotriti razvoj gasovoda u Evropi i BiH i izvore snabdijevanja gasom u kontekstu sigurnosti snabdijevanja, s posebnim fokusom na to kako bi taj razvoj mogao uticati na razvoj gasne mreže i potrošnju gasa u BiH. Pored toga, rad će identifikovati promjene koje moraju biti usvojene u zakonima za povezivanje gasne mreže BiH sa alternativnim izvorima snabdijevanja gasom i funkcionalnim tržištem gasa. Proširene aktivnosti će takođe pružiti temelje za implementaciju odabranih preporuka iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i rezultirati napretkom u pogledu zahtjeva za pristupanje BiH u EU.