Aktivnosti

Investicije

U proteklom periodu iskorišteno je veoma malo velikog energetskog potencijala Bosne i Hercegovine (BiH) zbog nepovoljnog poslovnog/investicionog okruženja u zemlji. Bez privlačnijeg zakonskog okvira, koji će stimulisati nove investicije u sektor, postoji mogućnost da BiH ne zamijeni postojeće proizvodne kapaciteta (ili izgradi nove), koji su pred kraj njihovog životnog vijeka. Transparentan i povoljan zakonski i regulatorni okvir će ubrzati ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Proizvodnja električne energije može biti veoma važan pokretač tog procesa.