Aktivnosti

Međunarodna praksa

Zemlja u razvoju koja želi privući ulaganja u svoj energetski sektor mora osigurati pravno i administrativno okruženje koje pogoduje potencijalnim investitorima. S toga je USAID EIA je pripremio Izvještaj – Najbolja međunarodna praksa izdavanja dozvola u projektima energetske infrastrukture (Izvještaj). Izvještaj sadrži ključne nalaze brojnih EU studija o postupcima izdavanja dozvola, primjere najbolje prakse iz više zemalja (Njemačka, Austrija, Hrvatska, Turska i Savezna Država Ohajo), te konkretne preporuke iz najbolje međunarodne prakse.

Izvještaj o najboljoj međunarodnoj praksi poslužiće kao primjer za prijedloge izmjena postojećeg pravnog i regulatornog okvira za izdavanje dozvola u BiH.

Izvještaj je prezentiran na Drugom Energetskom Samitu u Neumu, u aprilu 2016. godine.

Izvještaj i prezentacija dostupni su na lokalnom i engleskom jeziku.