Aktivnosti

Zašto investirati u elektroenergetski sektor

Bosna i Hercegovina (BiH) je bogata prirodnim resursima za proizvodnju električne energije (rijeke, biomasa od poljoprivrednog i životinjskog otpada, ugalj, vjetar i slično). Iako je samo dio energetskog potencijala iskorišten do sada (kao primjer, približno samo 34% hidro potencijala), BiH je među nekoliko zemalja u regiji koje izvoze energiju. Štaviše, prema procjenama, BiH ima potencijal da gotovo udvostruči proizvodnju električne energije kako bi energetski sektor mogao postati glavni pokretač u nastojanjima BiH da ubrza ekonomski razvoj. Istovremeno, značajan dio postojećih proizvodnih kapaciteta je pri kraju njihovog životnog vijeka i potrebno je graditi takozvane zamjenske kapacitete. Nadalje, cijeli region ima potrebu za dodatnim proizvodnim kapacitetom kako bi se obezbijedio kontinuitet i sigurnost snabdijevanja. Sve su ovo signali investitorima da ozbiljno uzmu u obzir energetske potencijale Bosne i Hercegovine. Elektroenergetski sektor bi mogao igrati važnu ulogu u pokretanju bosanskohercegovačke privrede i stvaranju novih radnih mjesta. Međutim, zbog postojećih političkih i birokratskih prepreka, BiH nije u stanju da iskoristi ovaj potencijal.