Aktivnosti

Šta je otvaranje tržišta

Suština otvaranja “tržišta električne energije” je da svi kupci imaju pravo da kupe električnu energiju na otvorenom tržištu i da zaključe ugovor o snabdijevanju sa snabdjevačem po vlastitom izboru. Tržište u Bosni i Hercegovini zvanično je otvoreno za sve kupce od 1.1.2015. godine. Da bi se stvorili uslovi za to, zakonodavci, regulatorne komisije i elektroprivredna preduzeća su razvili skup zakonodavnih i regulatornih dokumenta i pravilnika. No, da bi se stekli uslovi za potpuno funkcionisanje maloprodajnog tržišta potrebno je uložiti dodatni napor kako bi se odredile i  dodjelile nove uloge postojećim sudionicima u sektoru, definisali jednoznačni odnosi između njih i unaprijedili neki postojeći dokumenti gdje su uočene potrebe za tim.