Aktivnosti

Šta mi radimo

Da bi pomogli elektroenergetskom sektoru da učini dalje neophodne korake u cilju uspostave potpuno transparentnog maloprodajnog tržišta USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) će se posebno fokusirati na sljedeće četiri aktivnosti:

  • Definisanje procesa za razdvojenog Operatora distributivnog sistema (ODS) i njihovo uključivanje u propise;
  • Razvoj mehanizama za balansiranje za maloprodajno tržište uključujući pristup regionalnom tržištu; 
  • Razvoj standarda kvaliteta usluga; i
  • Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetsko tržište

Svaka od ovih oblasti će se obrađivati u okviru radnih grupa koje se sastoje od predstavnika učesnika u elektroenergetskom sektoru i USAID EIA.