Aktivnosti

Smanjenje štetnih emisija

Termoelektrane u Bosni i Hercegovini (BiH) najveći su izvor emisija sumpor dioksida, azotnog oksida i prašine. Izgrađeni su visoki dimnjaci da bi se emisije raspršile na velike udaljenosti i time smanjila lokalna koncentracija. Međutim, ovo je izazvalo zagađenja ne samo u BiH već i u drugim zemljama u regiji. Ovakva praksa više nije prihvatljiva pa je Evropska unija (EU) uvela Direktive koje ograničavaju zagađenje na izvoru (dimnjak). Direktiva o velikim postrojenjima za sagorijevanje (LCPD) i Direktiva o industrijskim emisijama (IED) propisuju smanjenje emisija na izvoru zagađenje. LCPD je već implementirana u EU a IED se trenutno primjenjuje širom EU. Obje Direktive su obavezne za BiH u sklupu Energetske zajednice; LCPD je obavezna za postojeća postrojenja od 1. januara 2018. godine a IED od 1. januara 2027. Pravilnici u Federaciji BiH (FBiH) i Republici Srpskoj (RS) harmonizovani su sa LCPD i propisuju iste granične vrijednosti emisija kao i one koje propisuje LCPD. Ove Direktive bi se trebale implementirati ne samo zbog toga što ih zahtjeva Energetska zajednica već i zbog toga što je to korisno za društvo budući da će implementacija smanjiti zagađenje okoliša a istovremeno unaprijediti zdravstvene uslove ljudi koji žive u okolini termoelektrana.

infografika-loc