Aktivnosti

Smanjenje emisija iz velikih ložišta

Kao ugovorna strana Ugovora o osnivanju energetske zajednice, Bosna i Hercegovina (BiH) je, prema Direktivi o velikim postrojenjima za sagorijevanje 2001/80/EC,  obavezna da smanji emisije iz velikih ložišta, počevši od 1.januara 2018.godine. Smanjenje emisija je obavezno za sve Ugovorne strane Energetske zajednice. Obaveza BiH da smanji emisije u skladu je sa postojećim pravilnicima u BiH. Međutim, pravilnici nisu usaglašeni sa Direktivom o industrijskim emisijama. Odluka Energetske zajednice omogućava elektranama da se postepeno prilagode uključujuću njihove emisije u Nacionalni plan smanjenja emisija (NERP) ili da ograniče broj radnih sati elektrane do kraja 2023.

info1 info2