Aktivnosti

Šta mi radimo

U cilju asistencije Bosni i Hercegovini (BIH) da ispuni obaveze u skladu sa Direktivom o velikim postrojenjima za sagorijevanje (VPS) (Large Combustion Plant Directive -2001/80/EC), USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije je od septembra 2014.g. zajedno sa nadležnim institucijama i elektroprivredama uspješno ostvario slijedeće aktivnosti:

  • Formirane su Radne grupe za Elektroprivredu BiH (EPBiH) i Elektroprivredu RS (ERS)
  • Kreiran je inventar svih velikih postrojenja za sagorijevanje koji potpadaju pod EC Direktivu o velikim postrojenjima za sagorijevanje
  • Izrađen je Izvještaj o najboljim dostupnim tehnologijama (NDT)
  • Analizirane su usklađenosti BiH pravnog i regulatornog okvira sa Direktivom o velikim postrojenjima za sagorijevanje (LCPD), Direktivom o industrijskim emisijama (IED) i Odlukama Ministarskog vijeća Energetske zajednice
  • Analizirani su troškovi mjera za implementaciju
  • Obezbjeđena je asistencija Radnim grupama u izradi Planova za smanjenje emisija (PSE) za pojedinačne operatere (EPBiH, ERS i Industrijska postrojenja)
  • Obezbjeđena je asistencija Radnim grupama MVTiEO u pripremi Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NPSE) koji se dostavio Energetskoj zajednici 31. decembra 2015. godine (nakon što su ga odobrile nadležne entitetske i državne institucije).

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije trenutno sa nadležnim institucijama radi na uspostavi sistema izvješavanja o implementaciji NPSE-a Energetskoj zajednici.