Aktivnosti

Pregled tehnologija za smanjenje emisija

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) je analizirao tehnologije za smanjenje emisija za operatore velikih postrojenja za sagorijevanje iz Bosne i Hercegovine (BiH). Analiza je pripremljena u saradnji s radnim grupama koje su se sastojale od predstavnika nadležnih institucija i operatora. Pregled najboljih tehnologija i odabir tehnologija koje najbolje odgovaraju velikim postrojenjima za sagorijevanje u BiH uzimajući u obzir ključne tehničke karakteristike termoelektrana i uglja bit će dostupan krajem ove godine.