BIH Alat za poređenje cijena električne energije – pozitivan model za države u regiji

27.10.2017

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD-a (NARUC) organizovali su dvodnevni seminar za predstavnike regionalnih regulatornih komisija (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija i Srbija). Regulatorne komisije u Bosni i Hercegovini, USAID EIA i NARUC predstavile su zajedničke aktivnosti na unapređenju odnosa s javnošću i uspjeh u izradi Alata za poređenje cijena električne energije. BiH Alat za poređenje cijena električne energije predstavljen je kao model za razvoj online alata i kao pozitivan primjer dobrih odnosa s javnošću i transparentnosti u regiji. Alat će omogućiti kupcima električne energije da uporede cijene električne energije dostupnih snabdjevača i odaberu svoje snabdjevače električne energije, na sličan način kao što biraju telekom operatera. Beta verzija Alata je dostupna na www.uporedistruju.ba