Okrugli sto „Smanjenje emisija iz velikih ložišta i usklađivanje sa Direktivama EU ” i edukacija za Medije

Termoelektrana Ugljevik

20.10.2015

USAID Investiranje u sektor energije organizuje Okrugli sto na temu „Smanjenje emisija iz velikih ložišta i usklađivanje sa Direktivama EU ” u Termoelektrani Ugljevik u Ugljeviku 20. oktobra 2015. godine u 11:00.

Cilj Okruglog stola, koji će okupiti nadležna državna i entitetska ministarstva, predstavnike elektroprivreda, regulatornih komisija za energetiku, fondova za zaštitu okoliša, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, donatora i predstavnika medija, jeste da upozna javnost i sve nadležne učesnike u sektoru o obavezi izrade Nacionalnog plana za smanjenje emisija (NERP) u skladu sa Direktivama EU o smanjenju emisija iz velikih postrojenja za sagorijevanje koji se treba dostaviti Energetskoj zajednici do 31. decembra 2015. godine kao i statusu njegove pripreme u Bosni i Hercegoviti.

Implementacijom plana smanjuju se emisije tri zagađujuće materije: sumpor dioksid (SO2), azotnih oksidi (NOx) i čvrstie čestice (prašine). Ključno je smanjiti emisije SO2 zbog najvećeg uticaja na zdravlje ljudi i okoliš. Sadašnja emisija SO2 iznosi oko 270.000 tona godišnje a u okviru implementacije NERP-a emisije će biti smanjene na oko 15.000 tona do kraja 2027. godine.

Kako bi novinarskim profesionalcima omogućili što bolje praćenje diskusije na Okruglom stolu USAID EIA će organizirati edukaciju za novinare o ovoj temi koja će se održati 19.10.2015. godine u Etno Selu Stanišići od 16:00 do 18:00.