Najava radionica: Podgrupa za Operatora distributivnog sistema, Radne podgrupe za razmjenu podataka i Radna grupa za izradu modela Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Hotel Termag Jahorina

11.11.2015

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) organizuje dvije radionice u Hotelu Termag na Jahorini 11. novembra 2015.godine:

  1. Radna grupa za Obligacionu šemu za energetsku efikasnost (EEO) – koju čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija, na kojoj će USAID EIA predstaviti Nacrt Okvira obligacione šeme energetske efikasnosti za BiH. Konsultant na projektu, g. Jan Rosenow, međunarodni ekspert u oblasti energetske efikasnosti će održati prezentaciju i podijeliti iskustva u razvoju obligacionih šema za energetsku efikasnost u Velikoj Britaniji.
  2. Radna podgrupa za Operatora distributivnog sistema i Radna podgrupa za razmjenu podataka – U sklopu radionice za Operatora distributivnog sistema, USAID EIA će predstaviti rezultate analize postojeće legislative koji se odnosi na stare i nove uloge operatora distributivnog sistema, sa preporukama modela koji može biti primjenjen u Bosni i Hercegovini.