Najava radionica: Radna grupa za izradu modela Obligacione šeme za energetsku efikasnost (nastavak) i Radna podgrupa za kvalitet snabdjevanja

Hotel Termag Jahorina

12.11.2015

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) organizuje dvije radionice u Hotelu Termag na Jahorini 12. novembra 2015.godine:

  1. Radna grupa za EEO – nastavak
  2. Radna podgrupa za kvalitet snabdjevanja – U sklopu radionice za Kvalitet snabdjevanja, konsultanti na projektu će predstaviti primjere najbolje međunarodne prakse i moguća rješenja koja se mogu primjeniti u elektroenergetskom sistemu BiH.