Okrugli sto na temu „NACIONALNI PLAN SMANJENJA EMISIJA“

Termoelektrana Tuzla

10.12.2015

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (EIA) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i ElektroprivredomBosne i Hercegovine, TETuzla, kao domaćinom, organizira okrugli sto na temu „Nacionalni plan smanjenja emisija“ u TE Tuzla u Tuzli10. decembra 2015. godine sa početkom u 10:00 sati. 

Cilj okruglog stola je predstaviti finalni Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) koji se sastoji od planova smanjenja emisija Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Republike Srpske svim važnim sudionicima u energetskom sektoru i široj javnosti. NERP je upućen nadležnim institucijama i preostalo je još da ga entitetske vlade i Vijeće ministara usvoje, te da se dostavi Energetskoj zajednici u zadanom roku odnosno do 31.12. 2015. godine. 

Na okruglom stolu se očekuje učešće predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti entiteta i države, predstavnika elektroprivreda, regulatornih komisija za energetiku, fondova za zaštitu okoliša, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica, donatora kao i predstavnika medija. 

Implementacija Nacionalnog plana smanjenja emisija će rezultirati u smanjenju emisija tri glavna zagađivača: sumpor dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica. Najvažnije je smanjiti emisije sumpor dioksida radi velikog uticaja na zdravlje i okoliš. Trenutne emisije sumpor dioksida u BiH su oko 270.000 tona godišnje, a poslije implementacije NERP-a emisije će se smanjiti na 15.000 tona godišnje do kraja 2027.godine. Za više informacije molimo kontaktirajteinfo@usaideia.baili na telefon 033 251 820.