Okrugli sto na temu Obligacionih šema za energetsku efikasnost (EEO)

Info Centar za energetsku efikasnost u Tuzli (Dvorana Mejdan)

27.10.2015

USAID EIA organizuje Okrugli sto na temu „Obligacione šeme za energetsku efikasnost (EEO)“ u BiH, Info Centar za energetsku efikasnost u Tuzli (dvorana Mejdan), 27.oktobar 2015.godine u 11:00 sati.

USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA) organizuje okrugli sto za domaće stručnjake iz oblasti energetske efikasnosti sa ciljem upoznavanja sa planovima za izradu EEO šeme za BiH. EEO šeme predstavljaju mehanizam za finansiranje implementacije mjera energetske efikasnosti, koji je postigao impresivne rezultate u brojnim evropskim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama kao i u drugim zemljama širom svijeta. Obaveza primjene EEO šema je od 2012.-te godine postala obavezujuća za zemlje članice EU u okviru Direktive o energetskoj efikasnosti (2012/27/EU), a Ministarsko vijeće Energetske zajednice (EnC) je na sastanku održanom 16. oktobra 2015. godine usvojilo ovu Direktivu za zemlje članice EnC. Primjena EEO šema je sada obavezujuća i za Bosnu i Hercegovinu.