Prezentacija u Energetskoj zajednici

Beč

14.06.2017

Na poziv Sekretarijata Energetske zajednice, USAID EIA predstavio je Koncept odonosa s javnošću na 37-om sastanku Radne grupe za kupce i maloprodajna tržišta u sklopu Regulatornog odbora Energetske zajednice, koji je održan 14. Juna 2017. u Beču. Energetska zajednica pokreće dodatne aktivnosti odnosa s javnošću na energetskim tržištima a uspješne pripreme aktivnosti koje su provedene u BiH predstavljaju primjer za druge članice Energetske zajednice. Koncept odnosa s javnošću objavljen je na web stranici Sekretarijata Energetske zajednice.