Seminar na temu Distributivna mrežna pravila/Razmjena podataka/Odnosi s javnošću

Hotel Termag na Jahorini

14.09.2016

USAID projekat Investiranje u sektor energije će 14. i 15. 9. 2016., u Hotelu Termag na Jahorini, održati seminar na slijedeće teme:

  1. Nacrt smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila
  2. Nacrt smjernica za izradu standarda za elektronsku razmjenu podataka
  3. Predstavljanje iskustva regulatornih komsija iz SAD po pitanju kampanje za ovaranje tržišta električne energije
  4. Prijedlog koncepta za komunikaciju s javnošću po pitanju otvaranja tržišta električne energije u BiH

Za prvi dan seminara planirano je predstavljanje nacrta dva veoma važna dokumenta za elektroenergetski sektor – (i) Nacrta smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila i (ii) Nacrta smjernica za izradu standarda za elektronsku razmjenu podataka, dok je za drugi dan planirana prezentacija iskustava regulatornih komisija iz SAD po pitanju kampanje za otvaranje tržišta električne energije, te predstavljanje USAID EIA prijedloga koncepta za komunikaciju s javnošću po pitanju otvaranjausaid-eia-prijedlog-koncepta-komunikacije-s-javnoscu-local-9-15-16 tržišta električne energije

Predavači:

  • Nebojša Filipović, USAID EIA (DNV GL)
  • Beth Trombold, dopredsjedateljica, PUCO (Regulatorna komsija države Ohio, SAD)
  • Eric Matheson, glavni savjetnik za energiju, PUC Pennsylvania (Regulatorna komisija države Ohio, SAD)
  • Elma Haverić i Adnan Rondić, USAID EIA

Pored eminentnih gostiju iz regulatornih komisija država Ohio i Pennsylvania iz SAD, NARUC (udruženje regulatora iz SAD) je omogućio prisustvo i predstavnicima regulatornih komisija koje učestvuju u SEE Regulatory Bridge projektu finansiranom od USAID-a (Srbija, Crna gora, Kosovo, Albanija, Armenija, Gruzija, Ukrajina, Moldavija) jer su izrazili želju da prisustvuju ovom seminaru uzimajući u obzir važnost tema i dokumenata koji će biti predstavljeni.

Materijali:

Nacrt smjernica za elektronsku razmjenu podataka

Nacrt smjernica za izradu distributivnih mrežnih pravila