USAID EIA Radionica za članove Radne grupe za odnose sa javnošću

Vlašić

03.02.2016

USAID EIA organizuje Radionicu za članove Radne grupe za odnose sa javnošću, na Vlašiću, 3-4.februara 2016.g. Članoveradne grupe čine predstavnici slijedećih institucija: Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK), Elektroprivreda BiH (EPBIH), Elektroprivreda Republike Srpske (ERS), EPHZHB, Elektroprenos BiH i Operator za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) Federacije BiH. Ciljevi ove dvodnevne radionice su da se članovi Radne grupe informišu i educiraju o potrebama i dobrobitima planiranja medijskih kampanja, kao i zajednički rad na pripremanju istih.