Drugi sastanak Radne podgrupe za analizu sektora prostornog planiranja i zaštite okoliša

20.12.2016

Zenica, 20.12.2016. godine

Na svom drugom sastanku, Radna podgrupa za analizu sektora prostornog planiranja i zaštite okoliša, nastavila je rad na analizi prepreka za investiranje u sektor energije u oblastima prostornog uređenja i zaštite okoliša. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih organa sa federalnog i kantonalnih nivoa vlasti. Članovi Radne podgrupe razgovarali su o statusu prostorno-planskih dokumenata na svim nivoima vlasti, mogućnostima planiranja energetske infrastrukture prema postojećim zakonskim rješenjima, te problemima u oblasti zaštite okoliša i izdavanja okolišnih dozvola.