Elektrane na biogas – investiciona prilika za poljoprivredni sektor

13.03.2018

Radionica pod nazivom „Elektrane na biogas – investiciona prilika za poljoprivredni sektor“, koja je okupila 50 privrednika i vlasnika farmi, održana je u Tesliću 6. marta 2018. godine.

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednici zainteresuju za investicije u biogasna postrojenja i da se zajedničkim naporima unaprijedi sadašnji sistem podsticaja. Uvođenje kvote za otkup električne energije iz biogasnih elektrana u FBiH je od najvećeg značaja, a zatim povećanje garantovane otkupne cijene za električnu energiju za sva postrojenja u RS (u FBIH za postrojenja snage preko 150kW).

Tokom radionice diskutovano je o značaju ispravnog odlaganja životinjskog otpada, klasičnim i inovativnim tehnologijama postrojenja za biogas, postojećim sistemom podsticaja za izgradnju elektrana na biogas i isplativošću takvih investicija, kao i sa iskustvima iz drugih zemalja kao što su SAD i Njemačka.

Tokom diskusije zaključeno je da bi podsticaj biogasnih elektrana koje koriste (najvećim dijelom) životinjski otpad bi trebao biti prioritet za BiH i iz sljedećih razloga:

  • Zaštita okoliša – vode i zemljišta (azotna i fosforna jedinjenja) i zraka (metan, amonijak)
  • Iskorištenje potencijala biogasa za proizvodnju električne i toplotne energije
  • Dodatan i stabilan izvor prihoda za poljoprivrednike (od prodaje električne energije)

Radionici je prethodio trening za predstavnike medija, s ciljem da se novinari bolje upoznaju sa temom biogasnih elektrana kako bi mogli lakše izvještavati o ovoj temi. Radionicu su zajednički organizovali projekti USAID EIA, USAID/Sweden FARMA II i GIZ ProRE.

Prezentacije sa radionice (na lokalnom jeziku) možete preuzeti:

Objave u medijima možete pogledati ispod: 

Nezavnisne novine

Fotografije sa Radionice možete pogledajte u galeriji

Za informacije o DVO kompaniji molimo kontaktirajte:
AGROTERMEKO
Adresa: Bulevar M.Pupina 10g VP1, 11070 Novi Beograd
Telefon/faks: +381 11 3115 192
+381 63 218 828
+381 63 319 018
E-mail: office@agrotermeko.com