ENERGETSKA ZAJEDNICA – Sastanak Koordinacione grupe za energetsku efikasnost

08.06.2018

Sekretarijat Energetske zajednice organizovao je u Beogradu, 6. i 7. juna 2018. godine 17-ti Sastanak Koordinacione grupe za energetsku efikasnost. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih zemalja članica Energetske zajednice, EBRD-a, Svjetske banke, GIZ-a i UNDP-a.

Projekat USAID EIA je pozvan da predstavi model Obligacione šeme za energetsku efikasnost (EEO) za Bosnu i Hercegovinu; prezentaciju je održao Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID EIA projekta. Nakon prezentacije uslijedila su brojna pitanja, jer su i države u regiji zainteresovane za implementaciju EEO šema. EBRD je takođe prezentirao svoj regionalni rad u procjeni specifičnih prepreka i ključnih faktora uspjeha za implementaciju uspješnog EEO u zemljama u kojima EBRD djeluje (pokrivajući Energetsku zajednicu).

Članovi Koordinacione grupe za energetsku efikasnost učestvovali su i na završnoj konferenciji EmBuild “Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte! “, koja je održana u partnerstvu sa Energetskom zajednicom. Cilj događaja je istražiti kako gradovi i opštine mogu biti pokretač za postizanje ciljeva značajne obnove fonda zgrada u Evropi. EmBuild podržava javne institucije u zemljama jugoistočne Evrope u pripremi dugoročne strategije za mobilizaciju investicija u energetski efikasnu obnovu fonda stambenih zgrada.