Energetski samit

Četvrti Energetski samit 2018

Grand Hotel Neum, 25. – 27. april 2018. godine

Četvrti energetski samit u Bosni i Hercegovini (BiH) organizovali su USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) u BiH i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ u Neumu u periodu od 25. – 27. aprila 2018. godine. Na Četvrtom Energetskom samitu u BiH predstavljene su preporuke za reformu energetskog sektora koji može biti okosnica privrednog razvoja u BiH. U nastavku pogledajte ključne poruke i rezultate glasanja.

Ključne poruke i rezultati glasanja

 Prezentacije

Posjetite energetskisamit.ba za više informacija.

Fotogalerija