Green Council Konferencija: Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja

07.10.2016

Predstavnici USAID Investiranje u sektor energije učestvovali su na dvodnevnoj konferenciji u organizaciji Udruženja Green Council na kojoj se razgovaralo o poljoprivredi i ruralnom razvoju u funkciji održivog razvoja i energetskoj efikasnosti u zgradarstvu kao polaznici za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Konferencija je održana 26. i 27. septembra u prostorijama Međunarodnog univerziteta Burch. Pored ostalih uvodničara, prisutnima se obratio i gospodin Thomas Rojas, Direktor odjela za ekonomski razvoj USAID-a i tom prilikom najavio saradnju između dva USAID-ova projekta koja se bave energijom i poljoprivredom. Projekt USAID EIA i USAID/Sweden FARMA II su dogovorili saradnju na pružanju pomoći peradarskim farmama za održivo korištenje energije, posebno za kogeneraciju iz biomase kao i da zajednički obavijeste javnost i donosioce odluka o potencijalnim ekonomskim i okolišnim prednostima kogenerativnih postrojenja na peradarskim farmama. U ime USAID EIA, gospodin Fahrudin Kulić, ekspert za energetiku održao je prezentaciju o Biomasi i proizvodnji energije na farmama. Gosp. Kulić je također najavio da je projekat pripremio software za tehničku i ekonomsku analizu kogenerativnih postrojenja na biomasu koji će biti aktivan u novembru ove godine.  USAID EIA aktivno je učestvovao i u dijelu konferencije koja je bila posvećena energetskoj efikasnosti i naglasio potrebu usvajanja Zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i usvajanje Obligacionih šema za energetsku efikasnost kao finansijskog mehanizma za podršku implementaciji mjera energetske efikasnosti u većem obimu.