Izrada planova za smanjenje emisija za Elektroprivredna preduzeća

U cilju asistencije državnim i entitetskim ministarstvima Bosne i Hercegovine i operatorima velikih postrojenja za sagorijevanje da izrade Nacionalni plan za smanjenje emisije (NERP) za velika postrojenja za sagorijevanje (LCP), USAID Investiranje u sektor energije pripremio je prijedlog Individualnih planova za smanjenje emisija za Elektroprivredu BiH (EPBiH) i Elektroprivredu RS (EPRS). Nacrti su predstavljeni radnim grupama EP BiH i ERS 6. i 7. avgusta.

06.08.2015

Radne grupe su diskutovale i komentarisale Izvještaje a ažurirana verzija je trenutno u izradi. Nakon što radne grupe prihvate konačne verzije Izvještaja, dostavit će ih Upravama u obje elektroprivrede na usvajanje nakon čega će se predstaviti donosiocima odluka na državnom i entitetskom nivou.