Kogeneracija na biomasu u sistemima daljinskih grijanja u BiH – mogućnosti, prepreke i rješenja

05.01.2018

Na dvodnevnoj radionici, u organizaciji GIZ-ovog projekta ProRE održanoj 30. 11. i 1.12. 2017 u hotelu Bjelašnica, uz prisutsvo predstavnika toplana iz više gradova u BiH razmatrane su mogućnosti prelaska na biomasu i uvođenja istovremene proizvodnje toplotne i električne energije – kogeneracije. Tom prilikom, USAID EIA predstavio je softver za analizu isplativosti kogenerativnih postrojenja na biomasu. USAID EIA softver će omogućiti toplanama da izračunaju isplativost ulaganja i uticaj ključnih tehničkih i ekonomskih parametara na isplativost a time pomoći u donošenju odluke o ulaganju u kogenerativno postrojenje na biomasu.