KONFERENCIJA: Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini

03.07.2019

Sarajevo 1.-2. juli 2019. godine

Dvodnevna konferencija – Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, održana na Jahorini, okupljanjem svih relevantnih učesnika u sektoru gasa Bosne i Hercegovine i regije, ponovo je pokrenula diskusiju o najpogodnijem zakonodavnom i regulatornom okviru s ciljem osiguranja razvoja i sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa direktivama EU. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Prezentacije:

0 Pravni okvir za uređenje sektora – Ognjen Markovic, USAID EIA

1 Određivanje cijene transporta gasa za BiH – Konstantin Petrov, USAID EIA

2 Zakonodavstvo i regulacija u sektoru gasa – Christian Hewicker, USAID EIA

3 Rekapitulacija opcija – Mak Kamenica, USAID EIA  

4 Razvoj distributivnih sistema – Goran Francic, USAID EIA 

5 Status projekata diversifikacije snabdijevanja prirodnim gasom u BiH – Fahrudin Kulic, USAID EIA 

Video prvog dana konferencije

Video drugog dana konferencije