Krave i kokoši mogu proizvoditi struju!

21.07.2017

Svi znamo da nam kokoši daju jaja, krave daju mlijeko, svinje slaninu, ali da li ste znali da nam mogu dati električnu i toplotnu energiju? Kokošji, kravlji i svinjski stajnjak može se koristiti za proizvodnju biogasa – gasa koji sadrži 50-60% metana. Biogas sagorijeva u motorima koji pokreću generatore za proizvodnju struje. Korisna toplotna energija može se proizvoditi putem hlađenja motora i izduvnih gasova. Stajnjak, nakon što prođe proces proizvodnje biogasa odlično je organsko đubrivo. 

Na primjer, farma sa 100.000 koka nosilja može električnom energijom snabdjeti 100-200 domaćinstava u BiH, zavisno od rase, metode uzgoja i stočne hrane koja se koristi. Provjerite da li se isplati izgraditi elektranu na biogas na vašoj farmi ili u suradnji sa drugim farmama koristeći software koji je razvio USAID EIA

http://biomasa-isplativost.usaideia.ba/#!/home