Memorandum o razumijevanju između USAID-a Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine

Prekretnica u usklađivanju procesa izdavanja dozvola za izgradnju različitih tipova elektrana u Bosni i Hercegovini

27.07.2016

Direktor Misije USAID-a u BiH g. Peter Duffy i generalni direktor EP BiH g. Bajazit Jašarević potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim se definiše saradnja između EP BiH i USAID – ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA) u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju različitih tipova elektrana u BiH.  

EP BiH i USAID EIA će se fokusirati na veliki broj različitih investicijskih projekata u različitim područjima za analize studije slučaja. Vrijednost ovih investicijskih projekata u koje EP BiH planira investirati je više od 1 milijarde KM. USAID EIA će pratiti proces izdavanja dozvola, sa ciljem da se identifikuju zakonodavne, regulatorne i administrativne barijere sa kojima se investitori suočavaju prilikom ulaganja u Bosni i Hercegovini. Na osnovu ove analize USAID EIA će preporučiti mjere, na svim nivoima vlasti, što će skratiti i pojednostaviti procedure u cilju podsticanja investicija u nove elektrane u državi.

“Osnovni ciljevi USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije su pomoć državi da privuče investicije i otvaranje novih radnih mjesta u energetskom sektoru. Transparentno, dosljedno i sveobuhvatno zakonodavstvo u oblasti investiranja u sektor energije je, zajedno sa smjernicama za investiranje, prvi korak za privlačenje investitora i osiguranje realizacije investicija.”- izjavio je g. Peter Duffy, direktor Misije USAID-a u BiH.

Poznato je da je za izgradnju jedne elektrane u Bosni i Hercegovini neophodno obezbijediti veliki broj dozvola i raznih saglasnosti. To rezultira u postupku koji traje prilično dugo i u prošlosti su čak i najodlučniji investitori odustali i napustili BiH .

Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.