NAJAVLJUJEMO: KONFERENCIJA – SIGURNOST SNABDIJEVANJA GASOM U BOSNI I HERCEGOVINI, Hotel Termag, Jahorina, 2. i 3. juli 2018. godine

28.05.2018

USAID Investiranje u sektor energije organizuje konferenciju: „Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini“ 2. i 3. jula 2018. godine u hotelu Termag na Jahorini.

Cilj konferencije je pokretanje dijaloga između ključnih učesnika gasnog sektora u Bosni i Hercegovini, regiji i EU o pitanjima sigurnosti snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini i obaveza koje proizilaze iz EU Direktiva.

Na konferenciji je planirano predstavljanje izvještaja o: (i) Projektima Transevropskih i regionalnih gasovoda koji su važni za sigurnost snabdijevanja u Bosni i Hercegovini, (ii) Pregledu opcija za priključenje BiH sa transevropskim i regionalnim gasovodima u cilju povećanja sigurnosti snabdijevanja (iii) Analizi primarne legislative iz oblasti gasa u Bosni i Hercegovini i (iv) Analizama postojećih transportnih tarifa i preporukama za njihovo utvrđivanje, sve u svjetlu EU legislative, koje je pripremio projekat USAID Investiranje u sektor energije.

Zvaničnu pozivnicu sa agendom dostavit ćemo Vam naknadno, a sada Vas molimo da ove datume zabilježite u kalendar.