Obligacione šeme za energetsku efikasnost (EEO)

Prvi sastanak EEO Radne grupe održan je 29. septembra 2015.godine u Hotelu Europe u Sarajevu. Radnu grupu čine predstavnici nadležnih ministarstava i regulatornih komisija za energiju.

29.09.2015

Predstavnici USAID EIA su predstavili dva dokumenta o kojima su članovi Radne grupe diskutovali i dali svoje komentare: Ciljevi politike i Akcioni plan. Ovi dokumenti predstavljaju početni korak u razvoju obligacionih šema za energetsku efikasnost u BiH, a bit će korišteni za pripremu Okvira EEO modela koji će biti diskutovan na narednom sastanku Radne grupe.

Prezentacije:

Report EEO Policy Objectives
Report EE Roadmap for Action