Peti energetski samit 2019

Peti energetski samit 2019

video

(Neum, 16. -18. april 2019) 

Vodeća tema petog Energetskog samita bila je tranzicija energetskog sektora u BiH. Predstavnici institucija vlasti, međunarodnih organizacija, potencijalni investitori i eksperti, diskutovali su o temama ključnim za razvoj energetskog sektora u BiH: reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije, potencijalu biomase, tržištu električne energije, energetskoj efikasnosti, perspektivi gasnog sektora, te ulozi medija i javnosti u ostvarivanju uspješne tranzicije energetskog sektora. 

Organizatori petog Energetskog samita su USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz projekte „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“ i Britanska ambasada Sarajevo uz pokroviteljstvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. 

Prezentacije:

Buducnost energetskog sektora-Izazovi i mogucnosti – Igor Luksic

Reforma sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH – Bozidar Radovic, DNV GL

Status i izazovi tržišta u energetskoj tranziciji – Edin Zametica, DERK

Revizija tržišnih pravila u BiH – Bozidar Radovic

Prijedlog Standarda za elektronsku razmjenu podataka za maloprodajno tržište električne energije u BiH – Amela Čaušević, EPBiH

Energetska efikasnost kao element energetske tranzicije – Sanja Kapetina, MVTiEO i Esad Smajlovic, GIZ

Status gasnog sektora u BiH – Mak Kamenica, USAID EIA_Konstantin Petrov, DNV GL

Energetska tranzicija – Jesu li mediji spremni – Lejla Turcilo, FPN Sarajevo

Projekat energijske efikasnosti – Selma Ćilimković, Partner MKF

Investicioni Okvir za Zapadni Balkan – Aleksandra Ploco

Održiva prekogranična inicijativa za male obnovljive izvore energije_Ivana Rogulj_Miro Bugarin

Projekti daljinskog grijanja u Vitezu i Tesliću – Leonida Hadžimuratović, CETEOR

Rezultati i dostignuća projekta ENZA-ENergetske ZAdruge u BiH – Vedad Suljic, REIC

Značaj i doprinos energetskoj tranziciji istraživačko-razvojnih projekata u industriji – Anes Kazagić, EPBiH