Poboljšavanje postupka ishodovanja dozvola za energetske objekte u FBiH

15.06.2017

Sarajevo, 14. juni 2017. godine

USAID EIA je prezentirao rezultate dvije analize ključnih područja za ishodovanje dozvola u FBiH na trećem sastanku Radne Grupe održanom u Sarajevu. Analize sadrže zaključke i preporuke za poboljšanje postupka ishodovanja dozvola u sektorima prostornog planiranja i zaštite okoliša. Članovi Radne Grupe su podržali prezentirane preporuke, te su se saglasili da će ih i sužbeno uputiti nadležnim institucijama.