Predstavljanje USAID EIA na Gospodarskom forumu Općine Žepče

Žepče, 15.10.2015.g. - Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Investiranje u sektor energije (EIA) je prezentirao aktivnosti projekta na 2. Gospodarskom forumu Općine Žepče.

15.10.2015

Tema ovogodišnjeg foruma je „Energetska efikasnost u malim i srednjim preduzećima“. Zamjenik direktora USAID EIA je održao prezentaciju projekta sa fokusom na Obligacione šeme za energetsku efikasnost u okviru sesije na temu „Izvori i mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti za privatni sektor“. Ovim putem je data podrška nastojanjima da se razvije povoljno poslovno okruženje.