Prezentacija u Sekretarijatu Energetske zajednice

21.02.2018

Na zahtjev Sekretarijata Energetske zajednice, USAID BiH, USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA), Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD-a (NARUC) i Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) predstavili su drugim članicama Energetske zajednice BiH Alat za poređenje cijena električne energije i mogućnosti za proširenje Koncepta komunikacije sa javnošću, u sklopu Trećeg treninga Regulatorne škole održanog 21. februara 2018. godine.

USAID-ov projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD-a (NARUC) zajednički su razvili Koncept komunikacije sa javnošću koji podrazumijeva i razvoj Alata za poređenje cijena električne energije u Bosni i Hercegovini – „uporedistruju“. Učesnici Trećeg treninga Regulatorne škole bili su u mogućnosti dobiti uvid u iskustva Bosne i Hercegovine u vezi razvoja Alata za poređenje cijena i mogućnosti proširenja Koncepta komunikacije sa javnošću kao i  napora za razvoj ovog alata u drugim zemljama članicama Energetske zajednice. Predstavnici ukupno 11 zemalja pokazali su veliko interesovanje za ove aktivnosti.