Prezentacija u Privrednoj komori FBiH

14.03.2017

Sarajevo, 14. mart 2017. – Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Investiranje u sektor energije (EIA) je u saradnji sa Privrednom komorom Federacije i uz podršku Ureda Premijera Federacije BiH organizirao prezentaciju o Obligacionim šemama energetske efikasnosti (EEO šeme) za članove Udruženja za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala. Prisustvujući Skupštini Udruženja, USAID EIA i predstavnici Njemačkog društva za međunarodni razvoj (GIZ) predstavili su investicioni potencijal energetske efikasnosti u BiH kroz provođenje politika i mjera energetske efikasnosti (EE). Jedan od mogućih instrumenata kojim se finansiraju mjere EE putem domaćih sredstava, koja ne zavise od donacija ili kredita, jesu EEO šeme.