Prva elektrana na biogas u Bosni i Hercegovini plasirat će električnu energiju u mrežu

Mljekara Milkos je jedna od najvećih mljekara u Bosni i Hercegovini i na njenoj Farmi Spreča gradit će se elektrane za proizvodnju električne energije koje će koristiti biogas koji se proizvodi od kravljeg otpada sa farme. Ovo će biti prve elektrane na biogas koje će prodavati električnu energiju u mrežu i time ostvarivati dodatni prihod za farmu i mljekaru.

02.06.2015

Pored elektrana na biogas, na Milkosovoj farmi Spreča u Kalesiji planira se izgradnja solarne elektrane, a energija iz solarne elektrane će se također prodavati. Projekat vrijedan 6 miliona dolara će se raditi u nekoliko faza i njihovim okončanjem ukupan kapacitet solarne elektrane i elektrane na biogas bit će 750 kW.

Nije jednostavno implementirati ovakav projekat u Bosni i Hercegovini budući da za izgradnju ovakve elektrane investitor treba ishoditi oko 50 različitih dozvola sa različitih nivoa vlasti. Da bi pomogli u ovim aktivnostima, Misija USAID-a u Bosni i Hercegovini potpisala je Memorandum o razumijevanju sa Milkosom kojim se omogućava da USAID projekat Investiranje u sektor energije (USAID EIA) pruži tehničku asistenciju Milkosu u odabiru najbolje tehnologije za biogas i ishođenju potrebnih dozvola kako bi prodavao električnu energiju u mežu.

Planovi mljekare Milkos vezani za proizvodnju električne energije iz biogasa i solarne energije na farmi krava, dobar su primjer moguće sinergije između energije i poljoprivrede. Iako su farme veliki potrošači energije one također mogu proizvoditi električnu energiju i ostvariti dodatnu zaradu, te stvoriti osnov za razvoj i drugih projekata. Dodatna prednost ovog projekta jeste da će se toplotna energija koju će proizvoditi elektrane na biogas koristiti i za druge projekte kao što su sušionica voća, destilerija za proizvodnju medicinskog alkohola te zagrijavanje staklenika za uzgoj paradajza.

Ovaj projekat će biti odličan model za druge farme da koriste otpadne proizvode i proizvode električnu energiju, a time ostvaruju dodatni profit koji se može koristiti za nove investicije.