Prvi sastanak radnih grupa zajedničkog programa za bioenergiju, Sarajevo, 14-15.2.2017.g.

Prvi sastanak radnih grupa iz oblasti bioenergije, USAID EIA, UNDP i GIZ, u okviru zajedničkog programa projekata u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTiEO) se održao u Sarajevu, 14-15.2.2017.godine. USAID EIA, UNDP Projekat biomase (projekat podržan od strane Češke Razvojne Agencije) i GIZ (Projekat Poticanje obnovljivih izvora energije) su se složili da koordiniraju svoje aktivnosti razvijanjem zajedničkog programa aktivnosti za bioenergiju, kako bi se izbjeglo preklapanje i povećale dobrobiti BiH Institucija, firmi i građana.

15.02.2017

Gđa Biljana Trivanović, šef odsjeka za sekundarnu energiju i projekte (MVTiEI) je u uvodnom obraćanju istaknula: “Izuzetno nam je zadovoljstvo da saradnja međunarodnih agencija USAID-a, UNDP-a i GIZ-a, doprinosi naporima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se poboljša situacija u sektoru bioenergije u svim aspektima. Očekujemo da će ovaj zajednički program imati konkretne rezultate te da će ovaj prvi sastanak radnih grupa biti prvi korak ka tome.”

Na  sastanaku je obrazložen proces formiranja radnih grupa Zajedničkog programa iz oblasti bioenergije te su prezentovane i prodiskutovane planirane aktivnosti svake od grupa. U okviru sastanka su održane dvije odvojene sesije: Sesija o drvnoj biomasi i Sesija o biomasi iz poljoprivrede. Stručnjaci iz ovih oblasti su u svojim izlaganjima prezentovali plan i metode za određivanje potencijala biomase u BiH, određivanje kvaliteta biomase, te preporuke i ideje za različite načine iskorištavanja ovih potencijala.

 

Prisustvovalo je oko 60 predstavnika relevantnih ministarstava i javnih institucija sa državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa, zatim predstavnici privatnih i javnih preduzeća iz oblasti bioenergije, kao i predstavnici visokoškolskih institucija i nevladinog sektora. Prisutni su u diskusiji o narednim koracima u okviru zajedničkog programa uzeli aktivno učešće i iskazali spremnost za aktivnu saradnju svojih insitucija, a sve u cilju unapređenja stanja u sektoru bioenergije u BiH.