RADIONICA, ALATI ZA POREĐENJE CIJENA I KOMUNIKACIJA S KUPCIMA JUGOISTOČNE EVROPE

14.07.2018

Trebinje, 12. i 13. juli 2018. godine

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Nacionalna asocijacija regulatornih komisija (NARUC) organizovali su radionicu: „Alati za poređenje cijena i komunikacija s kupcima“ 12. i 13. jula 2018. godine u Trebinju na kojoj su prisustvovali predstavnici regulatornih komisija zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Makedonija i Srbija.

Podsjećanja radi, prva radionica je bila održana 25. i 26. oktobra 2017. godine u Sarajevu, USAID EIA i NARUC u suradnji sa regulatorima su predstavili zajedničke aktivnosti na unapređenju odnosa s javnošću i uspjeh u izradi Alata za poređenje cijena električne energije (Alat). Beta verzija BiH Alata je predstavljena kao pozitivan primjer odnosa sa javnošću i transparentnosti u regiji. 

Cilj druge radionice je bio da se zemljama jugoistočne Evrope pruži šira perspektiva u vezi sa korištenjem Alata. Regulatori su predstavili svoje Alate te se nastavila diskusija o pitanjima komunikacije sa kupcima. Također, radilo se i na pripremi regulatora za upravljanje njihovim Alatima. Svoja iskustva su podijelili i predstavnici regulatornih komisija iz zemalja Ohio (SAD), Pennsylvania (SAD) i Austrija.

Više o Alatu za poređenje cijana električne energije Bosne i Hercegovine (beta verzija) dostupno je na stranici www.uporedistruju.ba.