Radionica o informisanju kupaca o otvaranju tržišta

Hotel Mostar, Mostar 21. - 22.2. 2017.

22.02.2017

USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Udruženje regulatora SAD-a (NARUC) organizovali su Radionicu na kojoj su predstavljeni konkretni koraci za izradu pristupačnih web stranica i drugih načina komunikacije regulatornih komisija, kako bi se postojeće web stranice mogle iskoristiti za efikasnu edukaciju javnosti o energetskom sektoru i unapređenje otvaranja tržišta kroz unapređenu edukaciju i transparentnost.

Dvodnevnoj Radionici prisustvovalo je oko 70 učesnika, uključujući predstavnike tri regulatorne komisije, distributivnih kompanija, elektroprivrednih preduzeća i članova Radne grupe za odnose sa javnošću

Prezentacije:

Alat za poređenje cijena u Pensilvaniji, A. Place i C. Page

Alati za poređenje cijena električne energije, E. Haveric

Najbolja praksa u oblasti komunikacija iz perspektive Regulatorne komisije Pensilvanije, A. Place i C. Page

Plan komunikacije sa kupcima , E. Haveric

PUCO tabele Apples to Apples za poredjenje ponuda, B. Bossart and H. Karg

Web stranica Regulatorne komisije Ohajo, H. Karg