Radionica za članove Radne grupe za odnose sa javnošću

USAID EIA je organizovao Radionicu za članove Radne grupe za odnose s javnošću, članove regulatornih komisija i predstavnike javnih preduzeća, u hotelu Blanca na Vlašiću.

04.02.2016

Više od 40 predstavnika slijedećih institucija: Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK), Elektroprivreda BiH (EPBIH), Elektroprivreda HZHB (EP HZHB), Elektroprenos BiH i Operator za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK) FBiH su prisustvovali radionici.  Radionica je imala za cilj da učesnicima u sektoru predstavi karakteristike odgovarajuće kampanje za odnose s javnošću te da se uključe u diskusiju o tim pitanjima. Ovaj događaj je osmišljen kao prvi sastanak koji će utvrditi okvir za naredne aktivnosti. Prvi dan radionice, USAID EIA je organizirao uvodne prezentacije, a drugi dan obuku za medijski nastup kao i simulaciju emisije tipa Talk Show. Talk show je sniman tako da su učesnici imali priliku da pogledaju prednosti i nedostatke javnog nastupa.

Prezentacije: