Radionica za komunikaciju i odnose sa javnošću

30.11.2018

Mostar, 29. – 30. novembar 2018. godine

U okviru radionice za odnose s javnošću, USAID Investiranje u sektor energije (USAID EIA) predstavio  je aplikaciju za poređenje cijena električne energije, uporedistruju.ba, koju su zajedno izradili USAID EIA, Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD (NARUC), Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS).

Ovo je prva aplikacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini koja na jednom mjestu, svim kupcima električne energije, pruža osnovne informacije o ulogama u sektoru električne energije te daje upute o racionalnom trošenju električne energije kao i uputama za promjenu snabdjevača.

Pored toga, aplikacija omogućava uvid u trenutne cijene električne energije, informacije o svim aktivnim snabdjevačima na elektroenergetskom tržištu kao i savjete o tome kako uštedjeti energiju te niz drugih edukativnih i korisnih informacija.

Nakon promocije aplikacije, predstavnici tri regulatorne komisije iz Bosne i Hercegovine imale su priliku poslušati primjere najboljih praksi komunikacije s javnošću od predstavnika regulatornih komisija država Kentucky i Mississippi kao i predstavnika austrijske regulatorne komisije E-Control. U okviru radionice održan je i trening za nastup u medijima za predstavnike regulatornih komisija iz Bosne i Hercegovine.